Lade Veranstaltungen

« Alle Ver­an­stal­tun­gen

Alle Ver­an­stal­tun­gen für Der Fackel­trä­ger | Berlin-Film-Katalog #72

Ver­an­stal­tun­gen Lis­ten Navi­ga­ti­on

April 2018

Der Fackel­trä­ger | Berlin-Film-Katalog #72

9. April|18:00
KINO Brot­fa­brik, Cali­ga­ri­platz 1
13086 Berlin-Weißensee, Ber­lin Deutsch­land
09.04. - 11.04. um 18.00 Uhr: Berlin-Film-Katalog #72 Der Fackelträger

9.4. - 11.4. | 18 Uhr | DDR 1955 | 82 Minu­ten | R: Johan­nes Knit­tel | B: Fried­rich Karl Kaul, Wal­ter Jupé | K: Gün­ter Eisin­ger | M: Gott­fried Mad­je­ra | mit Her­mann Kiess­ner, Loni Miche­lis, Fried­rich Gnass, Har­ry Hin­de­mith, Horst Kube, Nor­bert Chris­ti­an | In den fünf­zi­ger Jah­ren ent­wi­ckel­ten die Sta­si …

Mehr erfah­ren »

Der Fackel­trä­ger | Berlin-Film-Katalog #72

10. April|18:00
KINO Brot­fa­brik, Cali­ga­ri­platz 1
13086 Berlin-Weißensee, Ber­lin Deutsch­land
09.04. - 11.04. um 18.00 Uhr: Berlin-Film-Katalog #72 Der Fackelträger

9.4. - 11.4. | 18 Uhr | DDR 1955 | 82 Minu­ten | R: Johan­nes Knit­tel | B: Fried­rich Karl Kaul, Wal­ter Jupé | K: Gün­ter Eisin­ger | M: Gott­fried Mad­je­ra | mit Her­mann Kiess­ner, Loni Miche­lis, Fried­rich Gnass, Har­ry Hin­de­mith, Horst Kube, Nor­bert Chris­ti­an | In den fünf­zi­ger Jah­ren ent­wi­ckel­ten die Sta­si …

Mehr erfah­ren »

Der Fackel­trä­ger | Berlin-Film-Katalog #72

11. April|18:00
KINO Brot­fa­brik, Cali­ga­ri­platz 1
13086 Berlin-Weißensee, Ber­lin Deutsch­land
09.04. - 11.04. um 18.00 Uhr: Berlin-Film-Katalog #72 Der Fackelträger

9.4. - 11.4. | 18 Uhr | DDR 1955 | 82 Minu­ten | R: Johan­nes Knit­tel | B: Fried­rich Karl Kaul, Wal­ter Jupé | K: Gün­ter Eisin­ger | M: Gott­fried Mad­je­ra | mit Her­mann Kiess­ner, Loni Miche­lis, Fried­rich Gnass, Har­ry Hin­de­mith, Horst Kube, Nor­bert Chris­ti­an | In den fünf­zi­ger Jah­ren ent­wi­ckel­ten die Sta­si …

Mehr erfah­ren »
Scroll to top